Oferta

Konsulting aplikacyjny SAP


Jako konsulting aplikacyjny proszę rozumieć standardowe konsultacje wdrożeniowe w ramach jednego lub wielu z poniższych modułów systemu SAP ECC oraz SAP SCM. The 7 modułów obejmuje większość rozwiązań do obsługi procesów logistycznych oferowanych przez firmę SAP.

W każdym z tych modułów opisane są moje doświadczenia w ramach danego obszaru.

Moduł MM | Moduł WM | Moduł QM | Moduł SD | Moduł CS | Moduł PP | System eWM

Moduł MM

Moduł Gospodarka Materiałowa (Material Management) jest jednym z kluczowych w strukturze aplikacji SAP ERP. Powstał jako jeden z pierwszych i trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przedsiębiorstwa (zwłaszcza produkcyjnego lub handlowego) bez SAP MM.
Moduł ten jest pierwszym, z którym zetknąłem się podczas mojej przygody z SAP i do dziś jestem mu ‘wierny’. Składa się on z kilku kluczowych elementów tj.:

  1. Zarządzanie Danymi Podstawowymi
  2. Planowanie Potrzeb Materiałowych (MRP)
  3. Zaopatrzenie
  4. Gospodarka Zapasami wraz z wyceną
  5. Weryfikacja Faktur Zakupu

Oczywiście wszystkie te elementy należą do moich kluczowych kompetencji. W każdym z tych obszarów poza standardowymi funkcjonalnościami oferowanymi przez SAP miałem okazję wdrażać różne zaawansowane rozwiązania zintegrowane z innymi funkcjonalnościami SAP, jak i systemami zewnętrznymi. Między innymi:
1. Wykorzystanie mechanizmów IDOC/ALE do tworzenia, zarządzania zmianą danych podstawowych (materiały, dostawcy, klienci, BOM’y etc.) w SAP oraz aplikacjach zewnętrznych. Projektowanie i wdrożenie mechanizmów Workflow do kontroli przepływu zadań i informacji w trakcie cyklu życia danych podstawowych. Wykorzystanie mechanizmów ECM (Engenering Change Management) do zarządzania zmianami inżynierskimi. Warto tu też wspomnieć o kompetencjach w zakresie zarządzania partiami, głównie w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
2. To chyba moja ulubiona tematyka. Na przestrzeni ostatnich lat miałem okazję projektować (optymalizować) i wdrażać w środowisku SAP zaawansowane mechanizmy planistyczne powiązane w zintegrowany system planowania, tj. S&OP, MPS, MRP, wykorzystanie narzędzi do prognozowania, czy też zarządzania zapotrzebowaniami niezależnymi w różnych środowiskach produkcyjnych ETO, MTO, ATO czy MTO. W tym miejscu należy wspomnieć, że posiadam unikalne doświadczanie w “tłumaczeniu” filozofii zintegrowanego planowania APICS na narzędzia dostępne w środowisku SAP. Kwestie powiązane z planowaniem typu kontrola zdolności produkcyjnych na różnych poziomach planistycznych, czy też integracja z zewnętrznymi narzędziami planistycznymi np. SAP APO, MANUGISTIC nie są mi obce.
3. Zaopatrzenie w SAP to chyba najprzyjemniejszy i najbardziej intuicyjny obszar systemu. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie ustalania źródeł nabycia, zarządzania różnymi dokumentami zaopatrzeniowymi typu zamówienia, zamówienia ramowe, zamówienia na przesunięcia pomiędzy zakładami, kontrakty, umowy terminarzowe oraz różne rodzaje nabycia, takie jak konsygnacja, podwykonawstwo czy też rurociąg. Przez lata pracy w rożnych branżach przemysłu udało mi się zgromadzić kompetencje z zakresu zaawansowanych funkcji komunikacji z dostawcami poprzez EDI, również dla prognoz oraz dostaw JIT.
4. Magazyny na poziomie składów (IM) są podstawą gospodarki zapasami w ujęciu ilościowo-wartościowym w SAP. Zapasy specjalne (dla zleceń sprzedaży czy też projektów) oraz szereg rodzajów zapasów (np. zapasy konsygnacyjne, opakowań zwrotnych, u podwykonawcy itd.) to codzienne narzędzia wykorzystywane na projektach. Moją specjalnością jest szeroka znajomość zasad wyceny zapasów oraz konfiguracja księgowań automatycznych w SAP. Wycena rozdzielona, czy też wycena bilansowa to również funkcjonalności, które z powodzeniem wdrażałem wielokrotnie. W dzisiejszych czasach na zapasy patrzy się znacznie szerzej niż w kontekście przedsiębiorstwa – w łańcuchu dostaw, czy też modelu dystrybucyjnym wymagają szerszego spojrzenia, które od lat staram się budować na bazie filozofii APICS.
5. Elementem kończącym cykl zaopatrzeniowy’ jest rejestracja faktur zakupu od dostawców. Obecnie poza tradycyjną papierową formą faktury coraz większe znaczenia ma przetwarzanie faktur w sposób zautomatyzowany, elektroniczny. Faktury przysłane poprzez EDI, ALE, web invoices są coraz bardziej popularne i oczywiście ich obsługa w module MM należy do moich kluczowych kompetencji. Z racji długotrwałej i owocnej współpracy z firmą ReadSoft poznałem zaawansowane mechanizmy pozwalające na przetwarzanie faktur papierowych do postaci elektronicznej (OCR) oraz integrację tych dokumentów do system SAP. Poza tym tradycyjne scenariusze obsługi faktur przy pomocy scenariuszy AlchiveLink (late, archiving, early archiving, archiving with barcodes) nie są mi obce. Przy okazji przetwarzania faktur zakupu często stosuję w moich projektach scenariusze Workflow do obsługi procesów obiegu faktur.

Moduł WM

Moduł Gospodarka Magazynowa (Warehouse Management) jest ‘rozszerzeniem’ koncepcji zarządzania zapasami do niższego poziomu – miejsc składowania. Jest to klasyczny system klasy WMS zintegrowany w ramach aplikacji SAP ERP.
Wykorzystanie modułu WM w przedsiębiorstwach jest zróżnicowane i zależy od branży oraz przyjętych założeń biznesowych. Począwszy od prostych zastosowań mających na celu odzwierciedlenie struktury geograficznej magazynu oraz miejsc składowania w SAP w celu usprawnienia procesów magazynowych oraz optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowych po zaawansowane mechanizmy zarządzające automatycznym magazynem czy też procesami przepływu materiałów na hali fabrycznej. Podczas kilkunastu lat pracy wdrożeniowej w obszarze WM (od roku 2003) zdążyłem zapoznać się z różnymi mechanizmami (obszarami) wykorzystania modułu WM, między innymi:

– zarządzanie magazynem z chaotycznym sposobem rozmieszczania zapasów
– zarządzanie magazynem blokowym, paletowym oraz półkowym
– zaawansowane procesy obsługi pobrań w tym pobranie z pakowaniem, pobranie dwustopniowe
– różne formy zaopatrywania produkcji z magazynu WM tj. zaopatrywanie zbiorcze, indywidualne jak również KANBAN
– integracja modułu WM z innymi modułami logistycznymi MM, SD, PP, PP-PI, QM
– wykorzystanie HUM (Jednostek Obsługi) w magazynach WM
– wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności SAP WM typu cross-docking, zarządzanie placem, zarządzanie wydajnością pracowników magazynu.

Funkcjonalności te wdrażałem zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i centrach dystrybucyjnych, w tym u dostawców usług logistycznych.
Obecnie ciężko sobie wyobrazić pracę w magazynie bez wykorzystania technologii mobilnych pozwalających na realizację operacji magazynowych w miejscu ich wykonania, w czasie rzeczywistym. Kwestia integracji SAP WM z urządzaniami mobilnymi oraz z wykorzystaniem różnych technologii np. ITS Mobile, to obecnie standard podczas wdrożeń modułu WM.
Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zarządzanie zapasami poza przedsiębiorstwem, w firmach zajmujących się logistyką kontraktową. W ostatnich latach miałem okazję zrealizować kilka projektów, w których interfejs (zwykle EDI) do firmy LSP był jednym z kluczowych form komunikacji z partnerami biznesowymi np. DHL, Yusen czy też Raben.
W ramach modułu WM istotne jest znakowanie produktów, nośników,czy też miejsc składowania. Opracowanie i wdrożenie szeregu dedykowanych etykiet czy też tagów RF z pewnością ułatwia i przyśpiesza operacje magazynowe. Moje doświadczenie w tym zakresie obejmuje wykorzystanie zarówno narzędzia SAP jak i producentów zewnętrznych (ZEBRA, INTERMEC, TEC, SENTINEL) do projektowania i drukowania etykiet.
SAP WM to obecnie bardzo popularne i szeroko wykorzystywane narzędzie w zakresie zarządzania logistyką wewnętrzną w przedsiębiorstwach jednak od kilku lat firma SAP nie rozwija tej funkcjonalności ze względu na opracowanie zewnętrznego w stosunku do systemu ERP systemu klasy WMS o nazwie eWM (Extended Warehouse Management). Idąc za trendem,również moje kompetencje WM powoli przesuwają się w stronę eWM ale o tym można przeczytać na zakładce poświęconej eWM 
zakładce poswięconej eWM

Moduł QM

Moduł Zarządzania Jakością QM w SAP jest dość niszowy. Pomimo, że procesy związane z kontrolą jakości są nieodzowną częścią każdej firmy, to nie wszystkie organizacje decydują się na wdrożenie SAP QM. Uważam, że moduł ten, doskonale integrujący się z pozostałymi składnikami pakietu SAP ERP pozwala na aktywne zarządzanie procesami, zwłaszcza logistycznymi , z uwzględnieniem kontroli jakości na każdym etapie procesu. Pozwala to na natychmiastowe reagowanie np. zatrzymanie produkcji w przypadku stwierdzania niezgodności o charakterze krytycznym.

Moduł QM świetnie się sprawdza podczas kontroli surowców na wejściu, kontroli okresowej na magazynie, kontroli w trakcie (międzyoperacyjnej) produkcji, kontroli na ‘zejściu’ z produkcji, kontroli podczas wysyłek. Dodatkowo w ramach SAP QM można z powodzeniem realizować procesy pomocnicze np. zarządzanie próbkami fizycznymi, zarządzanie urządzaniami pomiarowymi, obsługa audytów zewnętrznych jak i wewnętrznych, zarządzanie dokumentacją kontrolną w tym ISO. Wszystkie te elementy składowe modułu QM udało mi się kilkakrotnie wdrażać w firmach o różnych branżach np. spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych, czy też branży lotniczej. W zakresie moich kompetencji w obszarze QM znajdują się unikalne umiejętności pozwalające na integrację SAP QM z zewnętrznymi systemami pomiarowymi przy pomocy interfejsu rfc, jak również standardowego interfejsu SAP o nazwie LIMS. W trakcie kilkunastu lat (od roku 2001), wdrażając QM zwłaszcza w branży farmaceutycznej, w środowisku walidowanym zdobyłem unikalne doświadczenia z zakresu analiz stabilności, szeroko rozumianego śledzenia i wyszukiwania partii (traceability), jak również zarządzania procesem pobierania, składowania i utylizacji próbek kontrolnych. Tematyka powiązana ze schematami próbkowania, regułami modyfikacji dynamicznej, planami kontroli oraz próbkowania itd. wielokrotnie była częścią wdrażanych przeze mnie rozwiązań jakościowych.
Przy okazji wdrażania SAP QM często pojawia się kwestia zarządzania dokumentacją, której w kontroli jakości zwykle jest sporo. Moje doświadczania w tym zakresie są dość bogate. Korzystając z wiedzy w zakresie DMS, Workflow oraz Archive Link jestem w stanie zbudować kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie, łącznie z integracją z zewnętrznym serwerem do zarządzania zawartością (Content Repository).

W przypadku modułu QM często spotykam się z kwestiami typu statystyczne zarządzanie procesem (SPC), obsługa różnego rodzaju zawiadomień jakościowych (reklamacje od Klientów i do Dostawców, obsługa problemów wewnętrznych). Każde takie zawiadomienie posiada własny cykl życia (rejestracja, analiza, działania naprawcze, działania korygujące) oraz zwykle jest powiązane z mechanizmami kontrolingowymi do rejestracji kosztów niezgodności. W moich projektach QM zawsze staram się patrzeć na dwie strony kontroli jakości tj. działania kontrolne (prewencyjne) oraz naprawcze z uwzględnieniem kosztów po obydwu stronach.
Zawiadomienia QM świetnie nadają się do obsługi poprzez mechanizmy Workflow co znakomicie usprawnia komunikację oraz delegację zadań i rejestrację czynności w ramach cyklu życia zawiadomienia.

Moduł SD

Moduł SAP SD nie należy do moich kluczowych kompetencji. Jak nazwa wskazuje moduł ten składa się z dwóch głównych części – Sprzedaży oraz Dystrybucji. I to właśnie Dystrybucja jest przedmiotem moich zainteresowań , gdyż dotyczy ona szeroko rozumianego Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Słowo Dystrybucja w rozumieniu SAP SD obejmuje wszelkie kwestie związane z tworzeniem oraz obsługą dostaw, ich harmonogramowaniem, grupowaniem, ustaleniem tras oraz integracją z procesami magazynowymi . To dostawy są podstawowym dokumentem w łańcuchach logistycznych, stąd nie sposób będąc konsultantem SCM pominąć to zagadnienie. Kwestie planowania uzupełniania (zatowarowania) czy to centrów dystrybucyjnych czy to punktów sprzedaży są mi znane. Dodatkowo funkcjonalności tradycyjnie leżące po stronie SD jak kontrola dostępności, planowanie transportu, integracja z firmami transportowymi/kurierskimi oraz logistycznymi wielokrotnie wdrażałem.

Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na moje całościowe, procesowe podejście do tematu SCM, wykraczające poza ramy poszczególnych modułów SAP. Oczywiście jest to związane z moimi kompetencjami biznesowymi w tym zakresie na bazie szkoleń oraz najlepszych praktyk biznesowych APICS.

Ważną i ostatnio nabierającą szczególnego znaczenia jest kwesta tzw. logistyki zwrotnej. Obejmuje ona zarządzanie reklamacjami Klientów, zwrotami oraz korektami, które wpływają na budowę dobrych relacji z klientami.

W trakcie moich dotychczasowych doświadczeń z modułami SD miałem okazję również wdrażać procesy raportowania, w tym różnego rodzaju KPI np. Service Level reporting.

Moduł CS

Moduł SAP CS (Customer Service) przeznaczony jest do realizacji procesów post sprzedażowych, głównie w firmach, które oferują swoim Klientom obsługę gwarancyjną, pogwarancyjną oraz wszelkiego rodzaju umowy dotyczące napraw, kalibracji bądź też konserwacji produktów własnych bądź też firm trzecich. Moduł ten można podzielić na kilka części składowych gdyż dotyczy on może zarówno działań prewencyjnych (planowanych w czasie) typu przeglądy, kalibracje, jak i obsługi napraw nieplanowanych (w oparciu o zawiadomienia będące wynikiem zgłoszeń wewnętrznych lub zewnętrznych – od Klienta).

W ramach SAP CS realizowałem kilka projektów w różnych branżach, z czego chyba najpełniejszy zakres SAP CS był wykorzystany do obsługi prewencyjnej oraz bieżącej taboru szybkich kolei w Polsce. W przypadku innych projektów, zarówno działania naprawcze poza siedzibą przedsiębiorstwa (field service), jak i rutynowe naprawy/renowacje we własnych warsztatach były przedmiotem moich konsultacji. W przypadku Modułu SAP CS warto zwrócić uwagę na jego ścisłe powiązania z modułami SAP PM (Gospodarka Remontowa) oraz SAP SD (Sprzedaż i Dystrybucja), co wymaga od konsultantów szerszego, logistycznego spojrzenia na całość procesu, zwłaszcza w kontekście zintegrowanego planowania (np. zapotrzebowania na części zamienne).

Z uwagi na moje kompetencje w SAP Workflow oraz SAP DMS często wykorzystuję mechanizmy pracy grupowej w swoich projektach do zarządzania przepływem pracy/informacji oraz archiwizacją dokumentów zewnętrznych (np. skany, zdjęcia), których w przypadku procesów związanych z obsługą napraw zwykle jest sporo.

Moduł PP

Moduł SAP PP (Planowanie Produkcji) jest jednym z kluczowych składników każdej aplikacji klasy ERP. Nie sposób wyobrazić sobie działania firmy produkcyjnej bez modułu planowania. Moje doświadczania w module PP wiążą się głównie z procesem planowania produkcji oraz zdolności produkcyjnych. Nigdy nie byłem zainteresowany (zostawiam to konsultantom ściśle PP) procesami realizacji produkcji typu harmonogramowanie z dokładnością do linii produkcyjnej, kontrola wykonania produkcji, raportowanie produkcji, czy też integracja z systemami klasy MES.

Moim ‘konikiem’ jest planowanie i to na wszystkich etapach, począwszy od Business Planning (BP), poprzez Sales and Operations Planning (SOP), Master Production Scheduling (MPS) aż po standardowe Meterial Requirments Planning (MRP). Oczywiście cały ten model zintegrowanego planowania wywodzi się ze standardu APICS, a zwłaszcza odbyte przez menie szkolenia potwierdzone certyfikatami zgodnie ze standardem CPIM, które pozwalają mi śmiało stwierdzić, że posiadam kompetencje pozwalające na wdrożenie standardów planowania APICS w systemie SAP. Ponieważ znaczna część tych mechanizmów planistycznych jest składnikiem modułu PP stąd jego znajomość jest nieodzowna, w tego typu przedsięwzięciach.

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie wdrażałem SAP PP samodzielnie lub też we współpracy z konsultantami PP. Było to wiele firm z różnych branż, gdzie różne środowiska produkcyjne (ETO, MTO, ATO, MTS) wdrażałem korzystając z produkcji dyskretnej, procesowej (PP-PI) oraz seryjnej. Szczególnie doświadczanie posiadam w procesach integracji produkcji z pozostałą częścią logistyki.

Pracując jako Architekt Rozwiązań Logistycznych doskonale poznałem mechanizmy transferu zapotrzebowani do SAP MM, kontroli dostępności w SAP SD, czy też różne formy zaopatrzania produkcji w surowce z magazynu (z wykorzystaniem SAP WM, KANBAN, Just in Time, Direct Feed itd.). Często w procesach tych wykorzystywałem różnego rodzaju interfejsy czy też urządzania mobilne do rejestracji czynności bezpośrednio na hali produkcyjnej.

SAP eWM

Moduł, a właściwie system klasy WMS o nazwie Extended Warehouse Management (eWM) jest dość nowym produktem firmy SAP. Pierwsze wersje pojawiły się na rynku w latach 2006-2007, lecz o pełnej i sprawdzonej funkcjonalności SAP eWM można mówić od wersji eWM 7.X czyli po roku 2012. SAP eWM jest to odrębny system klasy WMS (choć można go zainstalować jako plug-in do instalacji SAP ECC), będący odpowiedzią firmy SAP na rosnące potrzeby Klientów w tym zakresie. Nie jest on z pewnością kontynuacją modułu WM w ramach instalacji SAP ERP. Oczywiście można dostrzec pewne analogie, jednak jest to od nowa zaprojektowany system zawierający szereg nowych funkcjonalności, niedostępnych w ramach SAP WM. Zmieniający się rynek wymusza zastosowanie nowych rozwiązań typu cross-docking, trzy-wymiarowa mapa magazynu, integracja z systemami automatyki magazynowej, value added services, zawansowane mechanizmy integracji z firmami logistycznymi, czy też integracja wielu systemów (Klientów) na jednej platformie eWM. To tylko niektóre funkcjonalności, które w SAP eWM zostały wprowadzone, bądź znacznie rozbudowane w porównaniu z SAP WM. Nie bez znaczenia jest tu kwestia wydajności – w dużych organizacjach ilość operacji magazynowych jest ogromna, stąd ich ‘wydzielenie’ do odrębnej instancji pozwala na ‘odciążenie’ SAP ECC i uzyskanie dodatkowej wydajności systemu.
Moja przygoda z SAP eWM zaczęła się w roku 2013. Po wizycie na targach CeMAT w Hanowerze zrozumiałem, że SAP eWM to przyszłościowe narzędzie firmy SAP, które wkrótce zastąpi klasyczne instalacje SAP WM. Z uwagi na brak dostępnych w Polsce szkoleń zdecydowałem się na podjęcie próby samodzielnej nauki. Właściwie próby były dwie:

1) instalacja systemu SAP SCM (eWM jest częścią tej instalacji) na serwerze firmowym oraz integracja tego systemu z istniejącą instalacją SAP ECC. Podejście to pokazało mi, na ile różna jest filozofia eWM od SAP WM. Metoda prób i korekt zajęła mi kilka miesięcy, po których doszedłem do wniosku, że w ten sposób nie da się skonfigurować prawidłowo działającego systemu i należy zmienić podejście do tego tematu.

2) zakup książki “Fundamentals of SCM-EWM” oraz równoległa lektura i konfiguracja środowiska testowego ,tu link do zdjęcia książki eWM
Ta metoda dopiero przyniosła spodziewane rezultaty. Lektura książki pozwoliła mi na zrozumienie architektury, filozofii oraz podstawowych mechanizmów eWM. Konfiguracja środowiska testowego, którą robiłem równolegle była dla mnie zrozumiała. Po zakończeniu cyklu (dwa miesiące) byłem gotowy do weryfikacji zdobytej wiedzy.

W październiku 2014 roku przystąpiłem do egzaminu w Centrum Szkoleniowym SAP Polska. Jak się okazało moja samodzielna praca badawczo-rozwojowa dała świetne rezultaty – wynik 86% z dużym zapasem pozwolił mi na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego moje kwalifikacje z zakresu eWM. Tak się złożyło, że w tym okresie podpisałem długookresowy kontrakt na wdrożeniowy w Niemczech, gdzie w zakresie nie ma SAP eWM. W okresie tym pomimo braku praktycznego kontaktu z EWM staram się śledzić nowości w tym zakresie oraz utrwalać zdobyte kwalifikacje.
Jestem przekonany i będą do tego dążył, że mój następny projekt będzie w obszarze SAP eWM. Czekam na propozycje ..

Polecam super wydawnictwo do SAP eWM:

ksiazka-ewm