Oferta

Architektura rozwiązań SAP


Rozwiązania SAP SCM | Zarządzanie fakturami zakupu w SAP

Rozwiązania SAP SCM

Rozwiązania z zakresu Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM) to stosunkowo nowa pozycja w wachlarzu moich kompetencji. SCM wymaga szerszego spojrzenia na logistykę, nie tylko w przedsiębiorstwie ale również w otoczeniu zewnętrznym. W coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce gdzie wcześniejsze problemy z transportem, cłami skutecznie ograniczały globalną wymianę towarów obecnie nie są już tak krytyczne. Poprzez otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa rozumiem nie tylko dostawców oraz odbiorców ale również partnerów logistycznych, centra dystrybucyjne, dostawców usług (bankowość, transport, telekomunikacja itd) oraz również konkurentów. Szersze spojrzenie na zagadnienia logistyczne tzw, “helicopter picture” przychodzi z czasem. Po latach pracy jako konsultant w różnych obszarach logistyki doszedłem do wniosku, że właściwie większość zagadnień logistyki wewnętrznej czy też zewnętrznej są mi znane czas więc, aby zebrać wszystkie te kompetencje w jeden obszar tematyczny pod nazwą SCM. Moje oferta w tym zakresie to przede wszystkim konsulting biznesowy polegający na budowie modeli łańcucha dostaw, sieci dystrybucji czy też modeli zintegrowanego planowania w przedsiębiorstwach. Moje wiedza w tym zakresie bazuje na dwóch filarach:

  • standard APICS
  • środowisko SAP

Nie zajmuje się doradztwem logistycznym w firmach, które nie pracują na rozwiązalnych firmy SAP. Moja przewaga konkurencyjna w tym zakresie polega na tym, że wspólnie z Klientem budują rozwiązania logistyczne a następnie wspólnie je wdrażamy na bazie rozwiązań firmy SAP oraz firm trzecich, których produkty integrują się z SAP. Zdecydowanie ten kierunek jest jednym z moich priorytetów na przyszłość. Moje kilkunastoletnie doświadczenie w różnych branżach, krajach pozwoliło mi poznać naprawdę wiele ciekawych przedsięwzięć. Oczywiście widzę w każdym z poprzednich projektów dobre oraz złe pomysły, staram się konsekwentnie budować własne rozwiązania, które z roku na rok są coraz bardziej udoskonalane zarówno pod względem biznesowym jak i technicznych (nowe produkty czy też wersje produktów).

Patrząc na różnorodność oferty firmy SAP w tym zakresie z pewnością można zbudować kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające SCM w przedsiębiorstwie. Ja w swoich projektach wykorzystuję m.in. następujące składniki:

  • Moduł PP – do planowania S&OP oraz MPS wraz z planowaniem zasobów oraz zgrubnym planowaniem zdolności produkcyjnych,
  • Moduł MM – do planowania MRP wraz z planowaniem zdolności produkcyjnych, funkcjonalność DRP do planowania w ramach sieci dystrybucyjnych,
  • Moduł SD – do zarządzania popytem w rozumieniu prognozowania, zarządzania zleceniami sprzedaży oraz CRM,
  • SAP APO (biznesowo, nie jestem konsultantem technicznym APO) – do centralnego planowania wielkich, rozproszonych łańcuchów dostaw i sieci dystrybucji

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej kilkakrotnie zdarzyły mi się projekty, gdzie centralne planowanie odbywało się w narzędziu zewnętrznym np. Manugistic zaś poprzez zaawansowane interfejsy planistyczne realizacja tych planów była kontrolowana w systemie SAP ECC.
Dogłębna znajomość terminologii biznesowej związanej z planowaniem(rodzaje MRP, procedury wyznaczania wielkości partii, algorytmy wyznaczania punktów ponownego zamawiania cz tez zapasów bezpieczeństwa, zaawansowane statystycznie algorytmy prognozowania) pozwala mi na sprawne komunikowanie się z Klientem korzystając z ogólnie zrozumiałego języka biznesowego (standard APICS) a następnie tak opracowane rozwiązania są ‘tłumaczone’ na język parametryzacji systemu SAP. Takie podejście zapewnia zrozumienie mechanizmów planistycznych zanim zostaną zaimplementowane w SAP. W ten sposób zaimplementowane rozwiązania dają oczekiwane przez nas wyniki ( a przynajmniej można stwierdzić w jakim zakresie wyniki planowania, prognozowania w SAP są rozbieżne od oczekiwanych) w przeciwieństwie do niekontrolowanej realizacji prognoz, planów generowanych przez SAP.

Podsumowując należy stwierdzić, że gama rozwiązań oferowanych przez firmę SAP w obszarze SCM jest dość szeroka. Zdarza się, że ta sama funkcjonalność oferowana jest w ramach klasycznych komponentów systemu ECC oraz dodatkowo w systemach nowszej generacji jak SAP SCM np. APO czy EWM. Wybór odpowiednich składników softwarowych najlepiej wspomagających potrzeby biznesowe przy zachowaniu zakładanych kosztów (TCO) wraz z architekturą powiązań (interfejsów) pomiędzy tymi składnikami to typowe zadania jakie stawiane są architektowi rozwiązań informatycznych. Jeżeli chodzi o projektowanie procesów logistycznych w środowisku SAP to z pewnością takie kompetencje są w moim zakresie – zapraszam do współpracy.

Zarządzanie fakturami zakupu w SAP

Zarządzanie fakturami zakupu przez 10 lat było jednym z dwóch filarów firmy MAJ Consulting (drugim był SAP). Obecnie trochę się to zmieniło, moje zainteresowania ogniskują się na szeroko rozumianej logistyce w środowisku SAP. To nie zmienia faktu, że faktury zakupu są ważną częścią procesów logistycznych, tak logistycznych nie finansowych.  Moje doświadczenia w obsłudze procesów AP w środowisku SAP są naprawdę bogate. Każdy z poniższych mechanizmów obsługi faktur zakupu w SAP realizowałem.

  • załączników pdf do poczty elektronicznej,
  • faktur przesyłanych jako pliki xml,
  • faktur przesyłanych poprzez EDI,
  • faktur generowanych poprzez strony www do systemu SAP,

jest mi znana. Często pojawiająca się kwestia archiwizacji optycznej (wizualizacji e-faktur) oraz obsługa obiegu faktur (Workflow) to tematy, które zawsze są przedmiotem dyskusji oraz implementacji. Ponieważ jestem konsultantem SAP DMS oraz SAP Workflow jestem w stanie samodzielnie zaoferować Klientowi kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie. Kwestie integracji z zewnętrznymi serwerami zwartości czy też zewnętrznymi narzędziami klasy Workflow nie są mi obce i wielokrotnie realizowałem takie przedsięwzięcia.

Celowo nie wymiennym tu szeregu aplikacji specjalistycznych, które służą do ekstrakcji czy też archiwizacji faktur zakupu. Większość tego typu aplikacji posiada certyfikowany interfejs umożliwiający integrację z systemem SAP. Jeżeli zaś nie posiadają to takie interfejsy w technologii .NET czy też WebServices zawsze można zbudować. Na pewno SAP nie jest tu ograniczony technologicznie.

Ostatnio w dużych międzynarodowych koncernach często stosuje się różnego rodzaju faktury wewnętrzne, intercompany. To dość zaawansowane mechanizmy pozwalające na sprawną i automatyczną obsługę procesów fakturowania w przypadku przepływu towarów pomiędzy różnymi Jednostkami Gospodarczymi pracującymi w jednym środowisku SAP. Narzędzia te znakomicie ułatwiają procesy Stock Transfer Orders pomiędzy zakładami np. produkcyjnymi oraz centrami dystrybucji. Kwestie konfiguracji stawek VAT w różnych krajach Europy (włączając Rosję) nie są mi obce. Wielokrotnie realizowałem projekty wspomagające przepływ towarów w międzynarodowych łańcuchach dostaw są terminy typu zakład zagraniczny (plant abroad) czy też Intrastat są mi znane. Zajmowałem się też wielokrotnie obsługa procesów celnych w SAP wraz z komunikacją z brokerami celnymi (Rosja).

Podsumowując chciałbym stwierdzić, że tematyka zarządzania fakturami zakupu to moje kluczowe kompetencje gdyż w SAP jest to cześć modułu MM, gdzie różnorakie formy organizacyjne czy też technologiczne stosowanych rozwiązań pozwalają mi oferować na rynku zaawansowane rozwiązania przystosowane do specyficznych potrzeb Klienta. Rola architekta rozwiązań w procesach AP wymaga szerokiej znajomości rynku oferowanych rozwiązań, których poza produktami firmy SAP jest naprawdę dużo.

Raczej nie ma tematów w tym obszarze, które wykraczają poza zakres moich kompetencji. Jako architekt rozwiązań do przetwarzania faktur zakupu w środowisku SAP na pewno jestem w stanie kompleksowo zapewnić Państwu nowoczesne rozwiązania od fazy zbierania wymagań aż po wsparcie po starcie projektu.