Oferta

WinShuttle


Amerykańska firma Winshuttle jest liderem w dziedzinie dostarczania oprogramowania do automatyzacji procesu wprowadzania i pozyskiwania danych pomiędzy środowiskiem MS Office (Excel, Access) a produktami firmy SAP (ECC, CRM, SCM, PLM itd.). Moje doświadczenia współpracy z Winshuttle są dość odległe i sięgają roku 2004 gdzie poznałem to rozwiązania a następnie je zakupiłem do potrzeb własnych. Przez te wszystkie lata aktywnie korzystam z aplikacji o nazwie Transactional Shuttle do wszelkiego rodzaju automatyzacji procesów wprowadzania danych do SAP. W moim wypadku (konsultanta) chodzi tu głównie o proces migracji danych, będący zawsze częścią projektów wdrożeniowych. Korzystając z Transactioanal Shuttle jestem w stanie szybko i sprawnie przygotować narzędzia do migracji danych oraz efektywnie przeprowadzić migrację. Porównując nakłady pracy oraz efekty do klasycznych narzędzi SAP w tym obszarze (LSMW, CATT, SXDA, MASS…) muszę stwierdzić, że narzędzia firmy Winshuttle znacznie skracają proces migracji danych. Często zdarza mi się realizować jedynie fragment projektu polegający na migracji danych czy też zarządzania procedurą startu produktywnego. Wówczas jako Data Convertion Manager czy też Cutover Manager korzystam z aplikacji Transactional Shutter jakoby usługowo migrując duże zbiory danych z systemów zewnętrznych do SAP.

Zdarza się, że Klient po sprawnej migracji danych decyduje się na zakup licencji programu i dalej korzysta z niego w celu automatyzacji dziennych, powtarzających się operacji biznesowych np. rejestracja zleceń sprzedaży czy też rejestracja wyników kontroli jakości.

Nie jestem dystrybutorem produktów firmy Winshuttel. Jestem jedynie właścicielem licencji tego oprogramowania i korzystam z niego przy zleconych mi zadaniach migracji danych czy też jako narzędzia wspomagającego przetwarzanie danych w trakcie projektów SAP.