Oferta

ReadSoft


Przez ponad 10 lat firma MAJ Consulting była autoryzowanym przedstawicielem szwedzkiej firmy ReadSoft w Polsce, byliśmy pierwszym i przez wiele lat jedynym partnerem na tym terenie. W tym okresie jako osoba zarządzająca MAJ Consulting oraz projektami wdrożeniowymi firmy ReadSoft miałem okazję dogłębnie poznać oferowane przez ReadSoft rozwiązania do szeroko rozumianego zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie. Rozwiązania ReadSoft to nowatorskie w swojej klasie systemy do digitalizacji dokumentów wraz z całym środowiskiem informatycznym do zarządzania tymi dokumentami w środowisku biznesowym. Rozwiązania ReadSft to nie kolejny system klasy ECM (Enterprise Content Management) lecz wiele, wiele więcej. My w MAJ Consulting od początku byliśmy ukierunkowani na rozwiązania w obszarze przetwarzania faktur zakupu wraz z integrację tych narzędzi z systemem SAP. Warto tu wspomnieć, że uczestniczyliśmy w lokalizacji rozwiązania Documents for INVOICES do polskich warunków zarówno językowych jak i legislacyjnych. Przez wiele lat uczestniczyłem osobiście w cyklu szkoleń i warsztatów dla Partnerów mających na celu dogłębne poznanie portfolio produktów ReadSoft w tym zakresie. Posiadam certyfikaty potwierdzające moje kompetencje w tym zakresie.
Poza wiedzą teoretyczną prze okres współpracy zrealizowaliśmy około 10 projektów ReadSoft, zwykle wraz z integracją z SAP. Sprawy związane ze skanowaniem, systemami klasy OCR oraz interfejsowaniem faktur do systemu SAP są mi dogłębnie znane. Dodatkowo produkty wspomagające tradycyjną formę komunikacji czyli faktury papierowe jak obsługa e-faktur, faktur przesyłanych poprzez EDI czy też pdf w środowisku ReadSoft są mi znane.

firma ReadSoft poza technologią pozwalającą na rozpoznanie danych z faktury i jej przesłanie do systemu ERP (SAP) oferuje szereg narzędzi do obsługi procesów zarządzania tymi fakturami. Oczywiście tu wchodzi w grę system klasy Workflow do obiegu i autoryzacji faktur, który dla środowiska SAP nazywany jest INVOICES COCKPIT. Jakoby przy okazji wdrożeń INVOICES + COCKPIT pojawiają się tematy dotyczące obsługi dekretacji (wielokrotnej) faktur czy też ich wizualizacji połączonej z archiwizacją w zewnętrznym repozytoriom zawartości.

W obecnym czasie (zwłaszcza w Polsce oraz w krajach o konkurencyjnych stawkach wynagrodzeń) pojawiło się wiele Centrów Usług Wspólnych – outsourcing wewnętrzny lub zewnętrzny świetnie nadaje się do procesów AP. Skanowanie i rejestracja faktur to żmudny proces i przenosząc go na rynki o niskim koszcie pracy + konsolidacja oraz standaryzacji procesu dają świetne wyniki ekonomiczne. Rejestracja faktur zakupu w takim, rozproszonym środowisku niesie przed sobą różne wyzwania polegające na obsłudze scentralizowanej lub zdecentralizowanej procesu skanowania faktur, integracji często z wieloma systemami ERP czy też rozproszonych ścieżkach akceptacji dokumentów. Zapewnienie stabilnego środowiska umożliwiającego dostęp do dokumentów (zarówno obiektów w systemie ERP jak i obrazów dokumentów w repozytorium zawartości) pewnie poprzez interfejs www jest już wymaganiem standardowym.

Przez wiele lat realizacji projektów ReadSoft również dla największych korporacji europejskich poznałem różne metody obsługi procesu AP. Zgromadzone doświadczenie zamierzam wykorzystywać dalej w mojej praktyce konsultingowej jednak teraz rozwiązania ReadSoft stanowią uzupełnienie moich kompetencji z zakresu logistyki. Obecnie nie zajmuję się dystrybucją licencji oprogramowania ReadSoft jak również realizacją projektów wdrożeniowych ściśle rozwiązań ReadSoft.