Nasza misja


Misją działalności Antoniego Maja jest dostarczanie wysokiej jakości profesjonalnych usług konsultingowych w obszarze logistyki, przy zachowaniu partnerskich i długofalowych relacji z Klientami. Moja działalność ukierunkowana jest na definiowanie kompletnych rozwiązań logistycznych w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe oraz ich późniejszą implementację w ramach systemów informatycznych dla Klientów, którzy planują lub eksploatują rozwiązania IT firmy SAP.

Z drugiej strony celem mojej działalności biznesowej jest realizacja ciekawych projektów, które pozwalają na szerokie wykorzystanie i pogłębianie moich kompetencji zarówno biznesowych jak i technicznych. Praca na projektach w wiodących firmach, ciekawych lokalizacjach,  uwzględniających odpowiedzialność zarówno środowiskową jak i społeczną, za godziwe wynagrodzenie,  to z pewnością czynniki, które mają decydujący wpływ na wybór realizowanych przez mnie projektów.