Kim jestem

Plany na przyszłość


W najbliższej przyszłości moje plany zawodowe będą skoncentrowane na rozwoju kompetencji logistycznych równolegle w dwóch aspektach:

  • kompetencje SAP
  • kompetencje biznesowe w ramach standardów APICS

Zakładam zdobycie pełnej certyfikacji CIMP w pierwszym kwartale 2016.
Począwszy od roku 2016 będę chciał również zaangażować się w projekt SAP EWM, aby ugruntować wiedzę zdobytą niedawno.
W najbliższym czasie planuję jest zmniejszenie intensywności konsultacji, koncentrując się na projektach o bardziej strategicznym charakterze.
Zakładam też zwiększenie ilości konsultacji poza Polską, również poza Europą, co pozwoli na połączenie zainteresowań turystycznych z pracą.

Moje przyszłe projekty będę chciał realizować w roli Architekta Rozwiązań Logistycznych w środowisku SAP (Architektura rozwiązań SAP) lub też jako konsultant biznesowy w logistyce (Konsulting biznesowy).