Kim jestem

Partnerzy


SAP

Firmy SAP nie trzeba przedstawiać na rynku systemów klasy ERP. Jest zdecydowanym liderem rynku światowego oraz polskiego w dziedzinie aplikacji biznesowych.
Śledząc historię firmy SAP od początku jej powstania w 1970 roku doskonale widać kierunki jej rozwoju oraz innowacyjny charakter jej rozwiązań.
MAJ Consulting oraz SAP od roku 2008 są parterami w ramach inicjatywy firmy SAP zmierzającej do integracji ekosystemu SAP również na poziomie małych, w tym jednoosobowych firm zrzeszających konsultantów.
Współpraca ta to nie tylko Logo oraz korzyści marketingowe. MAJ Consulting jest aktywnym dostawcą usług konsultingowych dla SAP Polska (w tym Centrum Szkoleniowe SAP Polska), jak i dla klientów SAP Polska w ramach realizowanych projektów.
Więcej o firmie i produktach SAP można dowiedzieć się na stronie:  
SAP Polska

APICS

APICS to międzynarodowa organizacja o korzeniach w USA (siedziba w Chicago) zrzeszająca firmy oraz osoby z obszaru szeroko rozumianej logistyki. Na przestrzeni ostatnich dekad – od wczesnych lat 60 ubiegłego wieku – APICS wyznacza standardy logistyczne, które później są przyjmowane przez organizacje, firmy oraz system informatyczne.

APICS prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną połączoną ze certyfikacją zdobytych kompetencji.
najbardziej rozpoznawalne programy edukacyjne APICS to:

  • CIMP – Certifield in Inventory Management and Production
  • CSCP – Certifield Supply Chain Proffesional

W roku 2014 APICS połączył się z inną wiodącą organizacją logistyczną SCC (Supply Chain Council) co zaowocowało wprowadzeniem standardu SCOR (Supply Chain Operations Reference) do oferty edukacyjnej APICS. Od roku 2015 Antoni Maj jest członkiem APICS i aktywnie uczestniczy w szkoleniach i certyfikacji w ramach programu CPIM – planowany zakończenie certyfikacji (zdanie 5 egzaminów) to początek roku 2016.

Więcej o APICS na stronie www.apics.org .

Zapraszamy też do przyłączenie się do grupy tematycznej LinkedIn o nazwie APICS-Poland poprzez stronę APICS-Poland LinkedIn Gropu

TOGAF

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) to organizacja typu non-profit której członkami są wiodące firmy z branży IT oraz innych gałęzi przemysłu. Celem organizacji jest definicja standardów oraz wyznaczanie najlepszych praktyk biznesowych w zakresie Architektury Przedsiębiorstw. Jako architekturę należy rozumieć całość zagadnień związanych z modelowaniem rozwiązań IT. TOGAF proponuje 4 perspektywy architektoniczne (domeny) biznesową, aplikacyjną, danych oraz technologiczną. Takie całościowe spojrzenie pozwala na usystematyzowane podejście zwłaszcza do kwestii budowy/zmiany kluczowych systemów IT w przedsiębiorstwach. Począwszy od wizji poprzez budowę modeli (artefaktów) w poszczególnych domenach, po wsparcie decyzji odnośnie budowy/modernizacji/zakupu rozwiązań IT. Zgodnie z TOGAF praca Architekta Korporacyjnego polega na wyznaczaniu kierunków rozwoju aplikacji oraz późniejsze wsparcie do poszczególnych projektów IT, które powinny być zbieżna w architekturą wyznaczoną w/g TOGAF. Cały cykl budowy rozwiązań IT jest doskonale usystematyzowany w ramach modelu zwanego ADM (Application Development Model). Proces ten jest przystosowany do działania w ramach metodologii SCRUM (AGILE) co pozwala na elestyczne zarządzania wymaganiami co do powstających aplikacji w trakcie całego cyklu ADM. TOGAF wspomaga budowę systemów IT zorientowanych na SOA (Service Oriented Architecture) poprzez wykorzystanie tzw. Building Blocks.

TOGAF poza metodologią to szereg gotowych modeli (alceletratorwów), które pozwalają na szybką budowę architektury IT zbieżną z celami biznesowymi firmy co z kolei eliminuje niepotrzebne aplikacje, upraszcza narzędzia IT i daje przejrzyste spojrzenie na środowisko IT.