Kim jestem

Maj Consulting


Informacja o firmie

Rodzaj działalności

MAJ Consulting dostarcza profesjonalne usługi doradcze z obszaru IT w zakresie:

 • Wdrożenia rozwiązań SAP:
  • konsulting aplikacyjny – moduły logistyczne SAP (MM, QM, WM. PP, SD, CS),
  • konsulting procesowy – funkcjonalności SAP (Workflow, DMS, ArchiveLink, archiwizacji danych, Content Management),
 • Konsulting biznesowy
  • Wdrażanie modelu zintegrowanego planowania w oparciu o standardy APICS
  • Doradztwo z zakresu optymalizacji procesów logistycznych w środowisku SAP
 • Wdrożenia rozwiązań ReadSoft:
  • Konsulting z zakresu produktów dla przetwarzania faktur zakupu
  • Integracja ReadSoft oraz SAP

Informacje podstawowe

Rok rejestracji

MAJ Consulting powstała w 01 grudnia 2001 jako działalność gospodarcza Antoniego Maja.

Zespół konsultantów

Konsultacje są realizowane osobiście przez Antoniego Maja. W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania MAJ Consulting dysponuje szeregiem ‘zaprzyjaźnionych’ konsultantów, którzy wielokrotnie razem realizowali projekty wdrożeniowe.

Kwalifikacje

W celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Klientów, MAJ Consulting utrzymuje i rozwija szereg kompetencji unikalnych kompetencji.
Antoni Maj oraz współpracownicy MAJ Consulting posiada w swoim zespole funkcjonalne, zarządcze oraz techniczne kwalifikacje pozwalające na kompleksową realizację projektów z zakresu szeroko rozumniej logistyki.. W przypadku specyficznych potrzeb Klienta nasz zespół programistów posiada bogate doświadczenie w budowie rozwiązań dedykowanych a zwłaszcza wszelkiego rodzaju interfejsów do systemów zewnętrznych. Staramy się być firmą niszową realizującą ambitne projekty.

Firma stale rozwija swoją wiedzę i zakres oferowanych usług. Posiadamy szereg certyfikatów potwierdzających nasze kwalifikacje. Poza doświadczeniem teoretycznym w przeciągu ostatnich kilkunastu lat uczestniczyliśmy (jako podwykonawca lub główny wykonawca) w szeregu projektach wdrożeniowych, które zakończyły się sukcesem.

Połączenia wiedzy konsultantów oraz wielu lat i praktycznego doświadczenia projektowego jest najlepszą gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez MAJ Consulting usług.

Opis działalności

Cele firmy

Celem MAJ Consulting jest wdrażanie rozwiązań biznesowych nie tylko systemów informatycznych wspierających biznes. Oznacza to, że celem wszystkich wykonanych prac jest poprawa zarządzania procesami poprzez efektywne wykorzystanie i zintegrowanie szeregu różnorodnych narzędzi IT w procesach logistycznych.

Przewaga konkurencyjna

Wyjątkowe funkcjonalne i techniczne doświadczenie zespołu, w połączeniu z rozległą wiedzę biznesową sprawia, że MAJ Consulting jest idealnym wyborem dla wielu Klientów. MAJ Consulting oferuje jako jedyna w Polsce firma rozwiązania informatyczne z zakresu produktów SAP obejmujące całość procesu logistycznego.

Firma przynosi świeże i innowacyjne podejście do usług doradczych, działając jako łącznik między użytkownikiem końcowym (Klientem) oraz dostawcą oprogramowania. Nasze szerokie umiejętności obejmują wszystkie aspekty wdrożenia i eksploatacji, w tym projektowanie rozwiązania informatycznego, rozwój specyfikacji funkcjonalnych, projektowania nowych oraz dostosowywania istniejących składników oprogramowania do potrzeb Klienta. Zespół jest złożony z konsultantów polskich pracujących zwykle w siedzibie Klienta. Strategiczne partnerstwo z firmą SAP pozwala nam na dostęp do systemów rozwojowych oraz prowadzenie własnych prac badawczych. Dodatkowo potwierdzona certyfikatami znajomość standardów logistycznych (APICS) ułatwia komunikację z Klientem od pierwszego dnia współpracy.

Struktura firmy

MAJ Consulting jest firmą rodzinną. Poza działalnością czysto komercyjną wszelkie sprawy administracyjne oraz księgowe realizujemy we własnym zakresie.

Pozycja na rynku

Główne marki i nazwy handlowe

“SAP” Od czasu powstania MAJ Consulting koncentruje swoją działalność podstawową w oparciu o systemy firmy SAP. Naturalne przedłużenie tej specjalizacji jest współpraca z SAP Polska jako partner w ramach programu SAP Extended Business Partner Program – od sierpnia 2008.

Więcej informacji w zakładce Partnerzy.

Obsługiwany rynek

MAJ Consulting świadczy usługi konsultingowe najwyższej jakości głównie dla firm przemysłowych – zarówno krajowych i międzynarodowych Klientów. W ostatnich latach większość naszych Klientów to firmy międzynarodowe, a działalność prowadzimy głównie w krajach UE.