Kim jestem

Historia zawodowa


Etap pierwszy: Początki kariery w ITM Poland

Właśnie minęło 20 lat od momentu obrony pracy magisterskiej na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska). Od samego początku moja działalność zawodowa związana była z ekonomią, a w szczególności z logistyką. Moja pierwsza praca w International Tabaco Machinery Poland Sp. z o.o. (oddział holenderskiej korporacji produkującej maszyny dla przemysłu tytoniowego) na stanowisku Specjalisty d.s. Zakupów na Wydziale Elektrycznym ukierunkowała moje dalsze zainteresowania zawodowe, którym jestem wierny do dziś.
W ITM Poland przeszedłem w dość szybkim tempie ścieżkę zawodową kończąc ją w roku 1998 (po 3,5 roku) jako Kierownik Centralnego Działu Zaopatrzenia w spółce – z zakresem odpowiedzialności obejmującym zakupy materiałów produkcyjnych jak i MRO, wraz z zarządzaniem zespołem 12 osobowym zespołem.
Przełomowym momentem w mojej pracy w ITM okazał się projekt wdrożenia systemu ERP (Baan), w który zostałem zaangażowany jako użytkownik kluczowy w obszarze zakupów i magazynowania. Po zakończonym sukcesem uruchomieniu systemu w styczniu 1998 zdałem sobie sprawę, że tego typu charakter pracy bardzo mi odpowiada i to chciałbym robić w przyszłości.

Etap drugi: Budowa kompetencji SAP w Lumenie

Sprawy potoczyły się dość szybko i już w tym samym roku we we wrześniu zostałem konsultantem, podejmując decyzję o zmianie systemu  z BaaN na SAP . Biorąc pod uwagę dalszą historię systemu BaaN była to jedna z kluczowych decyzji zawodowych jaką podjąłem w karierze. Moja przygoda z SAP rozpoczęła się z momentem zatrudnienia w warszawskiej firmie Lumena s-ka z o.o.,  jako młodszy konsultant SAP moduł MM. Na początku odbyłem serię szkoleń w Centrum Szkoleniowym SAP Polska zwaną Team SAP Academy w ramach modułu MM. Później przyszedł czas na pierwsze projekty.   W moim wypadku było wewnętrzne wdrożenie SAP w Lumenie oraz następnie w Zakładzie Energetycznym w Toruniu.  W tym okresie (czerwiec 1999) przystąpiłem do mojej pierwszej certyfikacji SAP – z wynikiem pozytywnym otrzymałem Certyfikat SAP w module MM dla wersji SAP R/3 3.x. W ramach 3,5 letniej pracy etatowej w Lumenie zrealizowałem szereg projektów w module SAP MM oraz zbudowałem kompetencje w innych obszarach SAP tj. w QM oraz Workflow/DMS. W wyniku zawirowań na rynku IT na początku 21 wieku i przejściowych problemów branży zdecydowałem się na dalszą kontynuację kariery jako niezależny konsultant – wówczas byłem jednym z pierwszych frelancerów w Polsce.

Etap trzeci: Założenie i rozwój MAJ Consulting

MAJ Consulting jako działalność gospodarcza została zarejestrowana w grudniu 2001 (i w nieminionej formie prawnej istnieje do dziś). Początkowo dzięki współpracy z Lumeną a później innymi dużymi firmami wdrażającymi SAP w Polsce i Europie uczestniczyłem w szeregu projektach wdrożeniowych (lista projektów dostępna tutaj). Był to niezwykle intensywny okres budowy dalszych kompetencji w logistyce zwłaszcza w module WM oraz PP i SD. Firma początkowo była jednoosobowa lecz z czasem grono konsultantów MAJ Consulting powiększało się do szczytowego momentu w roku 2009 gdzie firma zatrudniała/współpracowała z 9 konsultantami .

W tym okresie należy zwrócić uwagę na kluczowe wydarzenia w historii firmy:

  • 2005 nawiązanie współpracy oraz podpisanie Umowy Partnerskiej ze szwedzką firmą ReadSoft
  • 2008 podpisanie Umowy Partnerskie z firmą SAP (patrz zakładka Partnerzy)

W tym okresie działalność koncentrowałem się w tych dwóch obszarach kompetencji często robiąc projekty wdrożeniowe SAP i ReadSoft jednocześnie jako rozwiązanie zintegrowane. Z uwagi na nowatorski charakter rozwiązań ReadSoft odbyłem w tym okresie szereg szkoleń poznając zaawansowane narzędzia ReadSoft do przetwarzania faktur zakupu oraz integracji z system SAP.

Etap czwarty: Stabilizacja w oparciu o kompetencje własne

W wyniku zawirowań na rynku spowodowanych kryzysem w latach 2009 aż do 2012 popyt na usługi SAP, a zwłaszcza na ReadSoft ewoluował, jednak ciągle brałem udział w dużych międzynarodowych projektach. W tym okresie pojawiły się też pierwsze w mojej karierze role projektowe typu Project Manager oraz Solution Architekt. Zwłaszcza ta druga rola wydała mi się interesująca stąd pojawiło się kilka wpisów w moim CV jako SA.
Stopniowo, od początku drugiej dekady 21 wieku, z racji ciągle rozbudowywanych kompetencji SAP w obszarze szeroko rozumianej logistyki, zdecydowałem się na krok w kierunku konsultingu biznesowego, a raczej budowy unikalnych kompetencji łączących wiedzę czysto SAP-ową z ściśle logistyczną. Stąd decyzja o wyborze ścieżki szkoleń oraz certyfikacji w ramach organizacji APICS a ściślej programu CIMP (Certifield in Inventory Management and Production) – więcej szczegółów w zakładce APICS.
Jednocześnie po 10 latach współpracy zrezygnowałem z dalszego rozwoju kompetencji w ramach systemu ReadSoft, w pełni koncentrując się na rozwiązaniach logistycznych w środowisku SAP.
Oczywiście wchodząc na ścieżkę konsultingu biznesowego nie zapominam o rozwoju kompetencji w ramach SAP, zwłaszcza nowych produktów, czego dowodem jest uzyskanie w roku 2014 certyfikatu (jednego z pierwszych w Polsce, a może pierwszego) ze znajomości produktu SAP EWM (Extended Warehouse Management).
Ponieważ MAJ Consulting, jako organizacja biznesowa w pełni osiągnęła (a nawet przewyższyła) zakładane w roku 2001 cele, jako przedsiębiorca czuję się spełniony zawodowo.
Teraz przeszedł czas na realizację zadań/projektów, które w szczególności pasują do moich zainteresowań i pasji. Ponieważ od zawsze była to logistyka więc wybór wydaje się naturalny…

Etap piąty

Tu proszę o cierpliwość, jeszcze jestem w etapie czwartym, zapraszam do zakładki Plany na przyszłość