Reference

Reference list


Let me list some of my previously completed and current projects. I encourage you to make use of search and filtering options to obtain information on specific projects.

DomainModuleYEARCLIENTINDUSTRYSHORT DESCRIPTION
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
1998Lumena s-ka z o.o. (jako pracownik Lumena s-ka z o.o )HandelWdrożenie pełnej funkcjonalności MM wraz z planowaniem MRP w firmie handlującej sprzętem oraz oprogramowaniem komputerowym.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
1999Zakład Energetyczny Toruń SA (jako pracownik Lumena s-ka z o.o.)EnergetykaWdrożenie modułu MM wraz z integracją z modułem PS z wykorzystaniem funkcjonalności zakupów usług SRV w module MM.
Konsulting SAPModuł SAP MM2000Carcade SA (jako pracownik Lumena s-ka z o.o.) HandelAnaliza oraz rozwiązanie problemów wynikłych w trakcie eksploatacji systemu w obszarze integracji MM z FI.
Konsulting SAPModuł SAP MM2000Polkomtel SA (jako pracownik Lumena s-ka z o.o.)TelekomunikacjaWdrożenie modułu MM do obsługi procesów zaopatrzenia oraz magazynowania w Pionie IT spółki, integracja z PS oraz PM.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
2000Telewizja Polska SA (jako pracownik Lumena s-ka z o.o.) MediaWdrożenie modułu MM w pełnej funkcjonalności wraz z obsługą procesów sprzedaży wewnętrznej w ramach jednostek organizacyjnych Spółki. Wykorzystanie funkcjonalności MM do obsługi procesów branżowyh w tym zarządzania prawami autorskimioraz tantiemami.
Konsulting SAPSAP Business Workflow2001Energetyka Kaliska SA (podwykonawstwo dla Lumena s-ka z o.o.)EnergetykaWdrożenie 10 scenariuszy Workflow obsłujących procesy z modułów PM, BC, PS oraz CO. Integracja Workflow z MS Outlook oraz obsługa komunikacji poprzez wiadomości tekstowe na telofony komórkowe.
Doradztwo biznesoweRozwiązania SAP SCM2001Polkomtel SA (jako pracownik Lumena s-ka z o.o.) TelekomunikacjaMapowanie oraz modelowanie procesów biznesowych z zakresu logistyki w Pionie IT (z wykorzysteniem narzędzia ARIS for SAP).
Doradztwo biznesoweRozwiązania SAP SCM2001Telewizja Polska SA (jako pracownik Lumena s-ka z o.o.)MediaOpracowanie Ogólnej Koncepcji Biznesowej z zakresu Planowania i Realizacji Produkcji Filmowej.
Mapownie specyficznych wymagań branżowych na produkty i funkcjonalności systemu SAP, w tym rozwiązanie branżowe IS-Media.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
2002Energetyka Kaliska SA (podwykonawstwo dla Lumena s-ka z o.o.)EnergetykaWdrożenie modułu MM w pełnej funkcjonalności wraz z MRP oraz integracją z PS, SD oraz PM. Kolejny etap projektu rozszerzający istniejąca funkcjonalniść zarówno o nowe jednostki organizacyjne jak i nowe funkcjonalnosci w tym planowanie MRP.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
2002Łódzki Zakład Energetyczny SA (podwykonawstwo dla Lumena Sp. z o.o.)EnergetykaWdrożenie modułu MM w pełnej funkcjonalności. Integracja z PS, PM oraz SD.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP QM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
2002Thomson Polska Sp. z o.o. (podwykonawstwo dla Cap Gemini Polska Sp. z o.o.) Przemysł elektronicznyWdrożenie modułu MM w pełnej funkcjonalności wraz z MRP, Just in Time, obsługą dostaw bezpośrednio na linię, transmisją EDI oraz integracją z PP, SD, WM, QM. Pełna integracja z systemami zewnętrznymi do obsługi danych podstawowych materiałów, dokumentów zaopatrzeniowych, platformą zakupów internetowych w technologii IDOC. Wdrożenie modułu QM w zakresie kontroli 'na wejściu', obsługą reklamacji do dostawców, ewidencji kosztów niezgodności oraz integracją z MM, WM. Wdrożenie funkcjonalności obsługi zakupów importowych w systemie ceł zwrotnych. Obsługa w.g. procedury uproszczonej wraz z deklaracjami EUR1. Integracja z zewnętrznym systemem obsługującym dokumenty celne SAD.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Funkcjonalność SAP DMS
SAP Business Workflow
2003Łódzki Zakład Energetyczny SA (podwykonawstwo dla Lumena Sp. z o.o.)EnergetykaModuł MM, DMS, Workflow, ochrona środowiska. Drugi etap wdrożenia projektu wdrożenia SAPobejmujący procesy biznesowe nie wdroz,one dotychczas. Obsługa całości procesów związanych z ochroną środowiska w SAP, z wykorzystaniem funkcjonalności DMS (HTTP, Content Server), Workflow, PM oraz programowanie ABAP.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
SAP Business Workflow
2004Brilux S.AHandelAnaliza problemów powdrożeniowych w logistyce. Reorganizacja magazynu towarów w module WM, uruchomienie funkcjonalności MRP do zarządzania procesem przepływu towarów ze Składu Celnego do Magazynu Głównego. Uruchomienie scenariuszy Workflow do kontroli kredytu kupieckiego raz zatwierdzania Ofert Handlowych w module SD.
Konsulting SAPModuł SAP MM2004Intercell S.A (podwykonawstwo dla ICG Sp. z o.o.)HandelUpgrade do wersji SAP Enterprice 4.7 w module QM.
Konsulting SAPModuł SAP WM
Migracja danych SAP
2004Jabil Circuit Poland S-ka z o.o (podwykonawstwo dla dla IBM U.S.)Przemysł elektronicznyWdrożenie pełnej funkcjonalności obsługi magazynów w firmie produkującej komponenty elektroniczne. Pełna obsługa magazynowa, poprzez skanery kodów kreskowych, pracujące w sieci radiowej. Wykorzystanie zaawansownych funkcjonalności QM do kontroli jakości komponentów oraz wyrobów gotowych np. AMPN.
Konsulting SAPSAP Business Workflow2004JW Construction Holding S.A. (podwykonawstwo dla Computerland S.A.)BudownictwoUruchomienie scenariuszy Workflow do zatwierdzania dokumentów zaopatrzeniowych oraz obsługi faktur zakupu za materiały.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
Migracja danych SAP
2005Firma z branży chemicznej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł chemicznyWdrożenie systemu w nowopowstającej spółce handlowej. Pełna automatyzacja przepływu informacji pomiędzy spółką handlową a Centralą koncernu w oparciu o funkcjonalność ALE oraz zakupów z dostawami bezpośrednio do Klienta (strona trzecia).
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
2005Energetyka Kaliska S.A (podwykonawstwo dla Lumena Sp. z o.o.)EnergetykaDostosowanie systemu SAP w związku z integracją zakładów energetycznych w grupę G8. Migracja danych do odrębnego systemu SAP.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
2005Firma z branży media (podwykonawstwo dla SAP Polska Sp. z o.o.)MediaKonfiguracja, przygotowanie oraz przeprowadzanie migracji danych dla materiałów oraz zapasów magazynowych. Konfiguracja zarządzania partiami wraz z wyceną na poziomie partii oraz strategią wyszukiwania partii FIFO. 
Konsulting SAPModuł SAP MM2005Firma z branży przemysłowej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł maszynowo-inżynieryjnyBieżące wsparcie i rozwój systemu. Roll-out rozwiązania do rosyjskiej spółki koncernu obejmujący procesy intercompany oraz rosyjską specyfikę prawną.
Konsulting SAPModuł SAP QM2005Firma z branży motoryzacyjnej (podwykonawstwo dla Siemens Sp. z o.o.)Przemysł samochodowyKonfiguracja, udział w testach oraz wspomaganie podczas startu systemu. Funkcjonalności QM zostały wykorzystane do kontroli ‘na wejściu’, w trakcie oraz po zakończeniu produkcji oraz podczas składowania na magazynie. Jako system raportowania wykorzystano SAP BW. Wykorzystanie Zawiadomień QM do obsługi zgłoszeń i reklamacji jakościowych.
Doradztwo biznesoweRozwiązania SAP SCM2005Włodarzewska S.A.BudownictwoAudyt Koncepcji Wdrożeniowych w obszarze logistyki oraz zarządzania projektami, analiza i mapowanie procesów związanych z działalnością developerską.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Migracja danych SAP
2005Firma z branży przemysłowej (podwykonawstwo dlat dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł maszynowo-inżynieryjnyReorganizacja struktury przedsiębiorstwa (wydzielenie Jednostki Gospodarczej) oraz wdrożenie nowych procesów związanych z obrotem pomiędzy jednostkami gospodarczymi. Integracja z SD dla zamówień na przesunięcia pomiędzy zakładami w innych jednostkach gospodarczych.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Migracja danych SAP
2006Firma z branży logistycznej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Dostawcy usługOpracowania koncepcji wdrożenia modułów logistycznych w firmie obsługującej sprzedaż wysyłkową. Opracowane rozwianie zakładało automatyzację wszystkich procesów w obrębie magazynu z wykorzystaniem terminali radiowych w celu realizacji 30 000 wysyłek dziennie.
Konsulting SAPFModuł SAP MM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
Migracja danych SAP
2006Firma z branży chemicznej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł chemicznyDrugi etap wdrożenia. Przeniesienie istniejącego rozwiązania do innego środowiska SAP + wdrożenie nowych procesów jak: - MRP, – obszary MRP - Interfejs IDOC dla ruchów materiałowych - Interfejs IDOC – do zewnętrznego systemu remontowego - Interfejs IDOC – do systemu realizującego wysyłki.
Konsulting SAPSAP Business Workflow2006JW Construction Holding S.A. (podwykonawstwo dlaComputerLand S.A.)BudownictwoZaprojektowanie i wdrożenie systemu Workflow do wspomagania kompleksowej obsługi procesów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.
Konsulting SAPModuł SAP QM
Migracja danych SAP
2006Spółdzielnia Mlecarska Mlekpol (podwykonawstwo dla Siemens Sp. z o.o.)Dobra konsumpcyjneKompleksowe wdrożenie modułu QM w firmie w branży spożywczej. Szeroki zakres wdrożenia obejmował między innymi: - Kontrolę surowca na wejściu (fizyko-chemiczna + mikrobiologiczna) - Kontrolę w trakcie produkcji procesowej (integracja PP-PI) - Szereg innych rodzajów kontroli np. kontrola okresowa na w trakcie magazynowania, kontrola zwrotów, kontrola środowiskowa … - Certyfikaty Jakościowe do Klientów Ponadto w trakcie wdrożenia w module QM obsłużono szereg wymagań branżowych jak HACCP oraz kwestię zarządzania przydatnością produktu oraz kontrolę jego stabilności.
Konsulting SAPModuł SAP QM
Migracja danych SAP
2006Firma z branży przemysłowej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł maszynowo-inżynieryjnyKompletna reorganizacja oraz wdrożenie nowych procesów w zakresie kontroli jakości w produkcji seryjnej w fabryce produkującej urządzania elektryczne. Wykorzystanie Zawiadomień QM do obsługi problemów jakościowych.
Wdożenie SAP QM w środowisku Lean Manufacturing.
Konsulting SAPModuł SAP MM2006UCB Pharma Sp. z o.o.FarmacjaRoll-out rozwiązania korporacyjnego w firmie dystrybucyjnej produkty farmaceutyczne. Międzynarodowy projekt z udziałem konsultantów z Indii oraz Belgii. 
Konsulting SAPModuł SAP MM2007Firma z branży motoryzacyjnej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł samochodowyUruchomienie procesów zaopatrzeniowych oraz magazynowych w obszarze obsługi części zamiennych w magazynie importera. Szkolenia użytkowników, konfiguracja oraz migracja danych. W zakresie projektu były zaawansowane funkcje WM realizowane na terminalach radiowych.
Konsulting SAPModuł SAP MM2007Firma z branży chemicznej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł paliwowyPrzygotowanie koncepcji w zakresie obsługi procesów zaopatrzenia i magazynowania w spółce. Uwzględnienie specyficznych wymagań branżowych z wykorzystaniem funkcjonalności rozwiązania SAP Oil and Gas.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Moduł SAP SD
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
Migracja danych SAP
2007Firma z branży logistycznej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Dostawcy usługOpracowanie założeń oraz konfiguracja systemu w związku z obsługą outsourcingową nowego Klienta w magazynach spółki. Uruchomienie szeregu nowych procesów w obrębie wszystkich modułów logistycznych od awizacji przyjęć aż do zarządzania transportem do odbiorcy materiałów. Wykorzystanie interfejsu EDI do komunikacji ze Zleceniodawcą oraz firmami spedycyjnymi.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
Migracja danych SAP
2007Firma z branży przemysłowej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł maszynowo-inżynieryjnyPrzyłączenie zakupionego przez grupę zakładu produkcyjnego do struktur sprzedaży Spólki. Budowa nowego magazynu wyrobów gotowych w WM wraz z pełną obsługą procesów w magazynie. Uruchomienie komunikacji EDI z zakładem produkcyjnym.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
2007Firma z branży przemysłowej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł maszynowo-inżynieryjnyOptymalizacja procesów na magazynie poprzez przebudowę jego struktury oraz implementację nowego procesu przyjęć w oparciu o numery paczek / palet znakowane przez Dostawcę. Wykorzystanie technologii EDI, drukarek etykiet oraz terminali Bluetooth.
Inne usługiZarządzanie fakturami zakupu w SAP
Produkty firmy ReadSoft
2008Carlsberg Accounting Service Center PolskaDostawcy usługPrzygotowanie materiałów szkoleniowych w zakresie obsługi (SCAN, VERIFY, OPTIMIZE) oraz administracji (MANAGER) systemu INVOICES 5-5. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników kluczowych w w/w zakresie. Przeprowadzanie audytu istniejącego rozwiązania wraz z propozycjami optymalizacji.
Konsulting SAPModuł SAP WM
Migracja danych SAP
2008Firma z branży przemysłowej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Dobra konsumpcyjneKompletna reorganizacja magazynu wyrobów gotowych. W zakresie projektu było zbudowanie nowej struktury magazynu, definicja nowych prcesów obsługi oraz migracja zapasów do nowej struktury. Nowy magazyn wykorzystuje m. in. - Obsługę porze terminale radiowe (RF) z wykorzystaniem kolejek RF - Nowe specyficzne mechanizmy do migracji danych poprzez terminale RF - Własne (user-exit) strategie rozmieszczania zapasów - Wielkrokowy process kompletacji towarów dla wysyłek.
Inne usługiZarządzanie fakturami zakupu w SAP
Produkty firmy ReadSoft
2008Grupa Żywiec S.A. - Centrum Usług KsięgowychDobra konsumpcyjneUdział międzynarodowym wdrożeniu prowadzonym przez partnera holenderskiego. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń dla użytkowników kluczowych z zakresu INVOICES 5-5. Udział w testach integracyjnych oraz przygotowaniu do startu produktywnego. Optymalizacja definicji faktur dla największych dostawców.
Inne usługiProdukty firmy ReadSoft2008Itella Informations Polska Sp. z o.o.HandelOpracowanie cyklu szkoleń z zakresu parametryzacji oraz obsługi produktu Documents for INVOICES firmy ReadSoft. Udział w pracach projektowych w związku z instalacją i konfiguracją systemu w polskiem oddziale spółki. Integracja z systemem SAP Klienta.
Konsulting SAPModuł SAP MM
SAP Business Workflow
Funkcjonalność SAP ArchiveLink
Zarządzanie fakturami zakupu w SAP
2008Grupa MASPEX (wspólnie z PMSLabs Sp. z o.o.)Dobra konsumpcyjneProjekt zakładał kompleksową obsługę przetwarzania faktur zakupu w spółce o rozproszonej strukturze. Wspólnie z głównym wykonawcą (PMSLabs) opracowano międzysystemowy proces obsługi faktur zakup od momentu ich rejestracji poprzez Workflow w systemie zewnętrznym aż po księgowanie w SAP. Rozwiązanie zakłada wykorzystanie następujących składników: - Skanowanie faktur wraz z ich rozpoznawaniem porzez OCR (LiveLink by Open Text) - Wczesna archiwizacja w archiwum optycznym (LiveLink) - Zewnętrzny w stosunku do SAP Workflow (Flower by PMS Labs) - Parkowanie oraz księgowanie faktur w SAP - SAP Workflow - SAP ArchiveLink - On-line interfejsy pomiędzy systemami (skaner, SAP, Workflow, DMS) w technologii BAPI.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Migracja danych SAP
2008Firma z branży przemysłowej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł maszynowo-inżynieryjnyWspomaganie w SAP procesu przeniesienia magazynu głównego do nowej lokalizacji. Opracowanie nowej struktury magazynu oraz usprawnienie bieżących procesów biznesowych.
Konsulting SAPSAP Business Workflow
Moduł SAP MM
2008TCL Operations Polska Sp. z o.o. Przemysł elektronicznyPełne wdrożenie funkcjonalności Workflow w środowisku SAP. Podczas wdrożenia uruchomiono obsługę następujących procesów: - Tworzenie indeksów materiałowych rozbudowany prces opracowywania poszczególnych wglądów materiałów przez różne komórki przedsiębiorstwa - Zatwierdzanie dokumentów zaopatrzeniowych - na podstawie standardowych mechanizmów SAP opracowano specyficzne scenariusze do zatwierdzania dokumentów (Zgłoszeń Zapotrzebowań, Zamówień, Umów Terminarzowych - Przetwarzanie faktur zakupu - nowy Workflow na bazie specyficznych wymagań Klienta. - Integracja z zewnętrznym systemem skanującym Klinta oraz z zewnętrznym archiwum opptycznym Klienta. Odrębna obsługa faktur MM oraz FI.
Konsulting SAPModuł SAP MM
SAP Business Workflow
Funkcjonalność SAP ArchiveLink
Zarządzanie fakturami zakupu w SAP
2008TERMOIZOLACJA S.A. (wspólnie z PMSLabs Sp. z o.o.)BudownictwoProjekt zakłada kompleksową obsługę przetwarzania faktur zakupu we wszystkich (polskich i zagranicznych) oddziałach Spółki. Wspólnie z głownym wykonawcą (PMSLabs) opracowano międzysystemoy process obsługi faktur zakup od momentu ich rejestracji porzez transfer do SAP, Workflow do zatwierdzania aż po księgowanie w SAP. Rozwiązanie zakłada wykorzystanie następujących składników: - Skanowanie faktur wraz z ich rozpoznawaniem porzez OCR (LiveLink by Open Text) - Wczesna archiwizacja w archiwum optycznym (LiveLink) - Zewnętrzny w stosunku do SAP Workflow (Flower by PMS Labs) - Księgowanie faktur w SAP - SAP Workflow - SAP ArchiveLink - On-line interfejsy pomiędzy systemami (skaner, SAP, Workflow, DMS) w technologii BAPI.
Doradztwo biznesoweZarządzanie fakturami zakupu w SAP2008Telewizaja Polska S.A.MediaPraca w charakterze eksperta doradzającego kierownictwu projektu TVP w projekcie infromatyzacji Centrum Usług Księgowych TVP. Projekt zakałda wykorzystanie systemu klasy OCR wraz z Workflow oraz integracją z SAP.
Konsulting SAPModuł SAP QM
Migracja danych SAP
2008Firma z branży lotniczej (podwykonawstwo dla BCC Sp. z o.o.)Przemysł maszynowo-inżynieryjnySzkolenia oraz udział w projekcie przeniesienia rozwiązania w module QM z Centrali spółki w Kanadzie (największe wdrożenie SAP QM na świecie) do zakładu w Polsce.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Migracja danych SAP
2009TCL Operations Polska Sp. z o.o.Przemysł elektronicznyReorganizacja magazynów surowców w spółce. Kompleksowa zmiana struktury magazynów, wdrożenie nowych funkcjonalności jak SUM, kody kreskowe oraz przebudowa istniejących (wydruki, zaopatrywanie produkcji, transfery pomiędzy różnymi lokalizacjami, przyjęcia do magazynu). Kompleksowa migracja danych do nowej struktury połączona z inwentaryzacja zapasów.
Konsulting SAPModuł SAP QM2009Zakłady Chemiczne Police S.A. (jako podwykonawca HP Polska)Przemysł chemicznyUdział w projekcie upgrade systemu do wersji ECC 6.0 w zakresie modułu QM. Analiza istniejącego rozwiązania oraz rozbudowa o obsługę urządzeń kontrolnych oraz procesu obsługi reklamacji od Klientów i do Dostawców.
Konsulting SAPModuł SAP WM
Migracja danych SAP
2009TCL Operations Polska Sp. z o.o.Przemysł elektronicznyUruchomienie obsługi procesów magazynowych w obrębie magazynów surowców za pomocą terminali RF (technologia SAP Console). Zaprojektowanie i zbudowanie około 20 nowych transakcji SAP przystosowanych dla terminali RF. Kompleksowa obsługa procesów przyjęć, przesunięć oraz zaopatrywanie produkcji (REM) uwzględniająca specyficzne wymagania Klienta (Pull System, Just-In-Time oraz kontrolę jakości surowców).
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Moduł SAP QM
Moduł SAP SD
Moduł SAP PP
Migracja danych SAP
2009TCL Operations Polska Sp. z o.o.Przemysł elektronicznyKompleksowy projekt logistyczny zmieniający główne narzędzia do zarządzania procesem produkcyjnym oraz logistyką wyrobów gotowych na system SAP w dużym zakładzie produkującym telewizory. W ramach projektu dokonana została analiza wszystkich procesów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem i spedycją wyrobów gotowych produkowanych w TCL. W wyniku analizy opracowano i wdrożono system do zarządzania produkcja w czasie rzeczywistym zawierający m.in.:Funkcjonalność tworzenia oraz zarządzania numerami seryjnymi TV, drukowanie i późniejsze skanowanie etykiet kartonowych, kontrole jakości w SAP QM w trakcie i po zakończeniu produkcji, integrację on-line z urządzeniami kontrolnymi na liniach produkcyjnych, funkcjonalność HUM do pakowania oraz raportowania produkcji, interfejsy do zewnętrznych systemów wizualizacji oraz kontroli wydajności pracy linii produkcyjnej, usprawnienie procesów raportowania produkcji (backflush) oraz kalkulacji WIP. Dodatkowo w ramach prac projektowych wdrożono szereg nowych funkcjonalności związanych z logistyka wewnętrzną oraz spedycją wyrobów gotowych: zarządzanie jednostkami obsługi, zarządzanie procesami przesunięć oraz przeksięgowań palet poprzez terminale RF, uruchomienie Lean WM do obsługi kompletacji wysyłek, uruchomienie funkcjonalności zarządzania transportem w SAP wraz z interfejsem do zewnętrznego systemu planowania oraz zakupu usług transportowych, obsługa procesów przesunięć oraz wysyłek w zewnętrznym magazynie obsługiwanym przez dostawcę logistycznego. W wyniku wdrożenia wszystkie procesy związane z logistyką wyrobów gotowych zostały przeniesione do centralnego systemu SAP zastępując wiele dedykowanych aplikacji wyspowych.
Inne usługiZarządzanie fakturami zakupu w SAP
Produkty firmy ReadSoft
Funkcjonalność SAP ArchiveLink
2009Torfarm S.A.FarmacjaOpracowanie i wdrożenie trzech aplikacji do obsługi procesów związanych z obsługą zobowiązań w nowopowstającym Centrum Usług Wspólnych dla spółek grupy Torfarm: System do obsługi zaopatrzenia w materiały i usługi pozalekowe, System OCR do skanowania, interpretacji oraz integracji faktur zakupu do systemu SAP (ReadSoft Document for INVOICES + ReadSoft COCKPIT) oraz System do elektronicznego obiegu dokumentów. W/w aplikacje zostały oparte na produkcie Document for INVOICES oraz SAP Business Solution Package firmy ReadSoft. Jako narzędzie do realizacji procesów Workflow zastosowano platformę Lotus Notes. Rozwiązanie pomimo rozproszonej architektury zostało zintegrowane w sposób pozwalający na płynną prace w różnych systemach z wykorzyatniem technologii WebServices.
Konsulting SAPSAP Business Workflow2009WSK 'PZL-Rzeszów' S.A. Przemysł maszynowo-inżynieryjnyZaprojektowanie i wykonanie rozwiązania na bazie SAP Workflow + ABAP do obsługi przetwarzania zadań w Zawiadomieniach PM.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Migracja danych SAP
2010TCL Operations Polska Sp. z o.o.Przemysł elektronicznyOpracowanie i wdrożenie zmian w systemie zarządzającym zaopatrzeniem produkcji w komponenty (Pull system). Wdrożenie zaawansowanej metody zużycia komponentów opartej o Reporting Point Backflush. Wdrożenie zmian w strukturze organizacyjnej MM/WM polegających na wyodrębnieniu zapasów produkcyjnych (na linii) do odrębnego składu MM w celu odrębnego planowania w ramach MRP. Zmiany w transakcjach RF obsługujących system zaopatrywania produkcji w oparciu o cykle WM.
Konsulting SAPArchiwizacja danych SAP
Migracja danych SAP
2010Cadbury Wedel Sp. z o.o. (jako podwykonawca Deloitte Polska)Dobra konsumpcyjneOpracowanie wymagań biznesowych i oraz IT (SAP + systemy powiązane) w związku z planowanym wydzieleniem spółki E.Wedel spośród istniejącego przedsiębiorstwa Cudbury Wedel. Zamiany są wynikiem globalnej fuzji Kraft oraz Cudbury i są częścią międzynarodowego projektu zarządzanego w USA.
W trakcie projektu opracowano szczegółową strategię usunięcia / ukrycia danych wrażliwych dla odrębnych systemów SAP powstałych w wyniku sklonowania systemu pierwotnego. Wykorzystano szereg narzędzi SAP jak archiwizacja danych, programy własne oraz obiekty autoryzacji w celu spełnienia specyficznych wymagań biznesowych. Unikalny projekt w skali Europy realizowany przez międzynarodowy zespół.
Konsulting SAPFunkcjonalność SAP EDI/ALE
Migracja danych SAP
2010TCL Operations Polska Sp. z o.o.Przemysł elektronicznyW związku z decyzją Klienta o przeniesieniu systemu SAP do innego środowiska (tylko system bez danych transakcyjnych oraz podstawowych) w ramach projektu została opracowana mapa przeniesienia całości danych podstawowych oraz transakcyjnych na nową platformę. Przygotowano szereg narzędzi do migracji danych głownie w oparciu o technologię ALE przy wykorzystaniu również LSMW, CATT oraz dedykowanych narzędzi ABAP. Przy okazji projektu migracji systemu SAP na inną platformę dokonano również szeregu usprawnień procesowych jak, włączenie pełnego WM na magazynie wyrobów gotowych (HUM), włączono Księgę Materiałową oraz zmieniono walutę korporacyjną.
Inne usługiProdukty firmy ReadSoft
Zarządzanie fakturami zakupu w SAP
2011Schneider Electric - Centrum Usług WspólnychDostawcy usługInstalacja, konfiguracja oraz uruchomienie procesów skanowania faktur zakupu w Centrum Księgowym w Polsce dla potrzeb duńskiego oddziału koncernu. W ramach projektu wykorzystano narzędzia firmy ReadSoft w szczególności komponent o nazwie Remote Scan, przy pomocy którego skanowane w Polsce faktury są automatycznie transferowane do Danii i procesowane przez centralną instalację systemu Documents for INVOICES firmy ReadSoft.
Inne usługiProdukty firmy ReadSoft
Zarządzanie fakturami zakupu w SAP
2011Danone PolskaDobra konsumpcyjneWsparcie międzynarodowego projektu roll-out rozwiązania ReadSoft do obsługi spólek w Polsce i krajach ościennych.. Rozbudowane procesy logistyczne zawierające APO, EDI, Przygotowanie i realizacja szkoleń, udział w konfiguracji i optymalizacji sytemu Documents for INVOICES.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP PP
Moduł SAP WM
Moduł SAP SD
2011Logstor Polska Sp. z o.o.Przemysł metalowyUdział w przygotowaniu ścieżki szkoleń SAP z zakresu modułów logistycznych w firmie produkcyjnej o strukturze wielozakładowej. Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie analizy wymagań Klienta w celu implementacji wraz z zespołem kompetencyjnym Klienta z Danii.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP PP
2011Zentis Polska Sp. z o.o.Dobra konsumpcyjneUdział w przygotowaniu ścieżki szkoleń SAP z zakresu modułów logistycznych w firmie produkcyjnej. Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz realizacja szkoleń logistycznych.
Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej dla modułu MM.
Konsulting SAPModuł SAP QM
Moduł SAP MM
Migracja danych SAP
Funkcjonalność SAP ArchiveLink
2011Azoty Tarnów S.A. (jako podwykonawca HP Polska)Przemysł chemicznyKompleksowe wdrożenie modułu QM w firmie produkcyjnej z branży chemicznej. Wykorzystanie pełnej funkcjonalności QM z kontrolą cech SPC, interfejsem do zewnętrznego systemu rejestracji wyników QM-IDI, generowaniem i archiwizacją certyfikatów jakościowych. Projekt połączony był z uruchomieniem funkcjonalności zarządzania partiami dla wyrobów gotowych wraz z konwersją zapasów oraz dokumentów logistycznych.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Moduł SAP QM
Rozwiązania SAP SCM
2012Atlas Sp. z o.o. ( jako podwykonawca Deloitte Polska)Przemysł chemicznyKompleksowe wdrożenie systemu SAP (+ APO) dla 3 jednostek gospodarczych w 9 lokalizacjach geograficznych. Jest to jeden z większych projektów SAP w Polsce. Odpowiedzialność za funkcjonalności zaopatrzenia, magazynów oraz kontroli jakości w firmie produkcyjnej o rozbudowanych procesach logistycznych. Wdrożenie obejmuje min. pełna obsługę transakcji magazynowych na urządzeniach mobilnych, wykorzystanie jednostek obsługi HUM integracja z produkcją i APO, integracja z hurtownia danych SAS, integracja z systemem sprzedaży mobilnej.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Moduł SAP SD
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
2012Hella Polska Sp. z o.o.Przemysł samochodowyWsparcie międzynarodowego projektu roll-out rozwiązania SAP do Polskiej spółki koncernu Hella. Rozbudowane procesy logistyczne zawierające APO, EDI, interfejsy do systemów branżowych (TECCOM) integracja z zewnętrzna firmą logistyczną obsługujaca magazyny.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
2012ICN Polfa Rzeszów S.A. (grupa Valeant)FarmacjaOpracowanie oraz wdrożenie procesów logistycznych związanych z nowym magazynem (Centrum Dystrybucyjnym) dla spółek z grupy Valeant. Wdrożenie pełnej funkcjonalności SAP WM we współpracy z zewnętrzną firmą logistyczną.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
2013HJ Heinz Holding (jako podwkonawca Deloitte Polska)Dobra konsumpcyjneRoll-out korporacyjnego rozwiązania SAP do fabryki w Pudliszkach oraz wsparcie w innych zakładach HJH w Niemczech, Hiszpanii oraz UK. Wdrożenie przy współpracy z zespołem CORE w USA oraz Offshore w Indiach. Pełny zakres SAP WM oraz Transport wraz z 100% obsługą Jednostek Obsługi (HUM). Zaawansowane procesy WM realizowane na terminalach radiowych. Zaawansowny interfejs z firmą logistyczną na poziomie HUM w technologii EDI. Jeden z większych projektów SAP w Europie.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Moduł SAP QM
Moduł SAP SD
Migracja danych SAP
2013PharmaSwiss Poland (grupa Valeant)FarmacjaProjekt polegający na uruchomienia rozwiązania SAP w nowej spółce powołanej do celów konsolidacji procesów logistycznych. Implementacja zawansowanych procesów w ramach 6 krajów europejskich + Rosja. Wykorzystanie funkcjonalności zakładów zagranicznych do celów prawidłowej ewidencji VAT oraz Intrastat. Integracja z zewnętrznym narzędziem planistycznym klasy APO oraz narzędziami klasy BI.
Projekt realizowany zgodnie z zasadami walidacji dla przemysłu farmaceutycznego.
Konsulting SAPModuł SAP CS
Moduł SAP MM
Moduł SAP QM
Moduł SAP SD
2013Alstom Transport Poland (jako podwykonawca Infosys)TransportMiędzynarodowy projekt realizowany na zasadach roll-out rozwiązania korporacyjnego. Projekt związany z powołaniem nowej organizacji dedykowanej do utrzymania floty pociągów Pendolino dla PKP. Kompleksowa implementacja modułu SAP CS (zarówno dla działań naprawczych jak i zapobiegawczych / okresowych) wraz z powiązanymi modułami wspierającymi. Projekt międzynarodowy przy współpracy zespołu centralnego z Francji oraz zespołu offshore z Indii.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Moduł SAP SD
Migracja danych SAP
2014Valeant Pharmaceuticals International PolandFarmacjaMiędzynarodowy projekt polegający na zaprojektowaniu, budowie oraz implementacji rozwiązania opartego o SAP WM dla obsługi nowoczesnego magazynu dystrybucyjnego produktów farmaceutycznych obsługiwanego przez zewnętrznego dostawcę usług logistycznych. Kompletnie nowy budynek magazynowy dla około 15 000 miejsc paletowych dla obsługi dystrybucji produktów medycznych na rynki europejskie oraz kraje post sowieckie. W pełni zintegrowane logistycznie rozwiązanie po stronie wejściowej (fabryki leków, dostawcy, podwykonawcy) ora wyjściowej (przewoźnicy, firma kurierska, planowanie transportu, procedury celne, procesy przesunięć w ramach lokalizacji własnych). Całość prac projektowych prowadzona w środowisku walidowanym oraz zgodnie z SOX. Zawansowane wykorzystanie komponentów SAP LE (WM oraz Wysyłki) oraz innych (HUM, S/N, STO). Magazyn zaprojektowany do obsługi poprzez urządzenia mobilne (ITS Mobile).
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
2014Dr Mann Berlin (grupa Valeant)FarmacjaZaprojektowanie oraz uruchomienie obsługi scenariuszy komunikacyjnych pomiędzy producentem farmaceutycznym (Dr Mann) a spółką dystrybucyjną (Valeant). Szerokie wykorzystanie narzędzi integracyjnych w oparciu o EDI. Integracja z zewnętrznym systemem obsługi sprzedaży oraz kontroli celnej. Wdrożenie SAP WM wraz z terminalami RF w magazynie dystrybucyjnym w Berlinie.
Konsulting SAPModuł SAP MM
Moduł SAP WM
Funkcjonalność SAP EDI/ALE
Rozwiązania SAP SCM
2015Mitutoyo Europe (jako podwykonawca ABeam Consulting)Przemysł maszynowo-inżynieryjnyNowe wdrożenie systemu SAP we wszystkich europejskich oddziałach japońskiej korporacji Mitutoyo. Zintegrowany łańcuch dostaw z zaawansowanym planowaniem łącznie z komunikacją EDI z fabrykami koncernu. 14 krajów EU + Rosja. Kilkanaście magazynów własnych (Lean WM + RF) oraz dwa centra logistyczne zarządzane przez dostawcę usług logistycznych wraz z integracją EDI. Integracja z SD (konfigurator wariantów) oraz CS. Obsługa Intrastat oraz pozostałej specyfiki krajów w tym rosyjskiej.
Doradztwo biznesoweRozwiązania SAP SCM2015Valeant EuropeFarmacjaZaprojektownaie i wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów z europejskiego centrum dystrybucji w Holandii na renek Polski i krajów ościennych. Wykorzystanie zaawanoswanych mecanizmów SAP do obsługi procesów intercompany oraz drop-shipment.